7.5. HTX NÔNG NGHIỆP VIỆT FARM

Địa chỉ: Số 111A, Buôn Buaoorr, xã Hào Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Hạt macca sấy

Last updated