16.19. CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐÚC TÂN TIẾN

Địa chỉ: Khu A, Thị trấn Lâm, Huyện ý Yên, Nam Định

Lĩnh vực hoạt động: Đúc kim loại màu

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Sản phẩm đúc kim loại

Last updated