(1399) Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu

Ngành .....

Với sản phẩm tiêu biểu có thể kể đến như: Hàng dệt may thổ cẩm; hàng thổ cẩm;...

Quý khách có thể tham khảo các thương hiệu sau:

1. HTX Hoa Ban

2. Hợp tác xã du lịch và phát triển nông nghiệp Pà Cò

3. HTX làng nghề thổ cẩm Hoa Tiến

4. HTX thổ cẩm Lào-Na sang II

Last updated