1.7. HKD KIM LOAN

Địa chỉ: Ấp Long Bình, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Khô cá lóc

Last updated