(1709) Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

Với sản phẩm tiêu biểu có thể kể đến như: văn phòng phẩm, vở viết,...

Quý khách có thể tham khảo các thương hiệu sau:

1. Công ty TNHH Giấy vở Hồng Điệp

page17.17. CÔNG TY TNHH GIẤY VỞ HỒNG ĐIỆP

2. Công ty TNHH Hưng Thịnh

page16.21. CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH

Last updated