18.3. CÔNG TY TNHH MTV NEWSTAR

Địa chỉ: Số 5, phố Núi Hạm, thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến thủy hải sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Nước mắm sá sùng

Last updated