4.2. HỘ KINH DOANH CÁ THỂ ĐẠI BÌNH XANH

Địa chỉ: Thôn Đại Bình, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Mứt vỏ bưởi

Last updated