17.4. HỘ KINH DOANH GIANG VĂN HƯNG

Địa chỉ: Huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Cơm cháy

Last updated