11.2. HỢP TÁC XÃ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP PÀ CÒ

Địa chỉ: xã Pà Cò – huyện Mai Châu- tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực hoạt động: Thủ công mỹ nghệ

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Thổ cẩm các loại

Last updated