13.2. HTX NÔNG SẢN SẠCH TRÀNG ĐỊNH

Địa chỉ: Số 03, phố Xá Cái, khu 3, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Gạo bao thai , thạch đen

Last updated