16.21. CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH

Địa chỉ: Lô 74 + 76, Cụm công nghiệp An Xá, Xã Lộc An, Thành phố Nam Định, Nam Định

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

Last updated