8.1. CÔNG TY TNHH GỐM SỨ QUANG VINH

Địa chỉ: Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất gốm

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Sản phẩm gốm sứ các loại

Last updated