5.3. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NGHỆ NĂNG

Địa chỉ: Phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực hoạt động: Cơ khí

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Các sản phẩm thiết bị, máy móc, phụ tùng

Last updated