14.2. CÔNG TY TNHH MTV TRAPHACO

Địa chỉ: Thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Các sản phẩm từ cây Atiso

Last updated