21.1. HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM AN TOÀN SÁNG NHUNG

Địa chỉ: Thôn Đông Thịnh, Xã Đông Thọ, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

Lĩnh vực hoạt động: Thực phẩm

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Thịt lợn

Last updated