16.28. HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN LƯƠNG

Địa chỉ: Thôn Xối Trì, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất đồ đồng mỹ nghệ

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu:

Last updated