9.4. CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CỰ NHAM

Địa chỉ: Thôn Bình, Xã Quảng Nham, Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Nước mắm

Last updated