13.7. HỘ KINH DOANH LƯƠNG THỊ LIÊN

Địa chỉ: Khu 1, TT Na Sầm, huyện văn Lang, tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Dầu lạc Linh Khôi

Last updated