1.4. HTX SX KINH DOANH TIÊU THỤ MỲ TRẠI LÂM

Địa chỉ: Xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Mỳ gạo chũ

Last updated