(25) Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)

Ngành Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) với các sản phẩm chú yếu như: quạt thông gió; quạt làm mát; ,...

page(2592) Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loạipage(2593) Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụngpage(2599) Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

Last updated