13.5. HTX CHẾ BIẾN NÔNG SẢN LỤA VY

Địa chỉ: Thôn Làng Hăng, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Trà sạ đen Lụa Vy , trà diếp cá

Last updated