20.7. HỢP TÁC XÃ CHÈ LA BẰNG

Địa chỉ: Xóm Đồng Tiến, La Bằng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Các sản phẩm từ chè

Last updated