(1074) Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự

Với sản phẩm tiêu biểu có thể kể đến như: Bún gạo; Bún ngô; Miến dong; phở; Mỳ gạo;...

Quý khách có thể tham khảo các thương hiệu sau:

1. HTX nông nghiệp Ba Sạch Hưng Đạo

page4.4. HTX NÔNG NGHIỆP BA SẠCH HƯNG ĐẠO

2. Công ty TNHH Cao Tuyền

page4.5. CÔNG TY TNHH CAO TUYỀN

3. Công ty TNHH sản xuất và phân phối thực phẩm An Phú

page17.8. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI THỰC PHẨM AN PHÚ

4. Công ty TNHH Liên Hạnh

page19.1. CÔNG TY TNHH LIÊN HẠNH

5. Công ty cổ phần tổng hợp Phú Tài Phát

page2.3. CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP PHÚ TÀI PHÁT

6. HTX miến Việt Cường

page20.6. HỢP TÁC XÃ MIẾN VIỆT CƯỜNG

7. HKD Hứa Văn Thu

page13.9. HỘ KINH DOANH HỨA VĂN THU

8. Hợp tác xã Minh Phúc

page14.8. HỢP TÁC XÃ MINH PHÚC

9. Công ty TNHH SX và TM Phan Hoàng

page4.2. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHAN HOÀNG

10. HTX kinh doanh dịch vụ Liên Minh

page16.10. HTX KINH DOANH DỊCH VỤ LIÊN MINH

11. HTX nông sản Tân Việt Á

page4.3. HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN TÂN VIỆT Á

12. HTX SX kinh doanh tiêu thụ mỳ trại Lâm xã Nam Dương

page1.4. HTX SX KINH DOANH TIÊU THỤ MỲ TRẠI LÂM

13. Công ty CP phở xưa Nam Định

page16.8. CÔNG TY CP PHỞ XƯA NAM ĐỊNH

Last updated