(1079) Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

Với sản phẩm tiêu biểu có thể kể đến như: Các sản phẩm từ nhung hươu, tổ yến, các loại gia vị, các sản phẩm từ cây atiso....

Quý khách có thể tham khảo các thương hiệu sau:

1. Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ An Phong

page1.6. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHONG

2. Công ty TNHH Yến sào FLY

page5.1. CÔNG TY TNHH YẾN SÀO FLY

3. Công ty TNHH MTV Traphaco

page14.2. CÔNG TY TNHH MTV TRAPHACO

4. Công ty cổ phần dược phẩm Fresh Life

page16.25. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FRESH LIFE

5. Hợp tác xã thanh niên Bách Cốc

page16.3. HỢP TÁC XÃ THANH NIÊN BÁCH CỐC

6. Công ty TNHH sản xuất dược liệu quý Ngọc Bích

page1.4. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC LIỆU QUÝ NGỌC BÍCH

7. Công ty CP chế biến và kinh doanh thực phẩm Đông Nam Á

page16.24. CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH THỰC PHẨM ĐÔNG NAM Á

8. Công ty CP Muối và TM Nam Định

page16.20. CÔNG TY CP MUỐI VÀ TM NAM ĐỊNH

9. Công ty TNHH Đức Hải Food

page9.1. CÔNG TY TNHH ĐỨC HẢI FOOD

10. Công ty TNHH Hương Việt Xưa

page7.2. CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT XƯA

11. Công ty TNHH thực phẩm HXC

page8.5. CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HXC

12. HKD Sáng Lợi Phú Quốc

page3.7. HỘ KINH DOANH SÁNG LỢI PHÚ QUỐC

13. Hộ KD cơ sở muối sạch Tân Tiến

page3.1. HỘ KD CƠ SỞ MUỐI SẠCH TÂN TIẾN

14. Hợp tác xã Hoa Lợi

page14.6. HỢP TÁC XÃ HOA LỢI

15. HTX nông nghiệp Việt farm

page7.5. HTX NÔNG NGHIỆP VIỆT FARM

16. HTX sản xuất và thương mại thuỷ sản Xuyên Việt

page9.4. HỢP TÁC XÃ SX & TM THUỶ SẢN XUYÊN VIỆT

17. HTX Sungold

page14.7. HỢP TÁC XÃ SUNGOLD

18. Công ty TNHH MTV Yến sào Nam Phú

page4.1. CÔNG TY TNHH MTV YẾN SÀO NAM PHÚ

19. Công ty TNHH SX&TM yến sào xứ Thanh

page9.2. CÔNG TY TNHH SX&TM YẾN SÀO XỨ THANH

20. HKD yến sào Khánh Đan

page6.2. HKD YẾN SÀO KHÁNH ĐAN

21. Hợp tác xã sản xuất yến sào Huân Hòa Ninh Bình

page17.13. HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT YẾN SÀO HUÂN HÒA NINH BÌNH

22. Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hạnh Tâm

page16.15. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HẠNH TÂM

23. HKD Nguyễn Văn Sơn

page7.9. HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN SƠN

24. Công ty CP nông nghiệp VIAGRI

page16.5. CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP VIAGRI

25. Công ty CP quốc tế Alpharco - chi nhánh Ninh Bình

page17.2. CÔNG TY CP QUỐC TẾ ALPHARCO CHI NHÁNH NINH BÌNH

26. Công ty TNHH dược liệu Vũ Gia

page17.1. CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU VŨ GIA

27. Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại HPQ Phú Quốc

page3.10. CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HPQ PHÚ QUỐC

28. Công ty TNHH Thanh Uyên

page6.1. CÔNG TY TNHH THANH UYÊN

29. Công ty TNHH thảo dược Tuệ Tâm

page21.7. CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC TUỆ TÂM

30. Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và XNK Quy Hoa

page18.4. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XNK QUY HOA

31. Công ty TNHH TM và DV Thái Minh Nguyên

page1.2. CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THÁI MINH NGUYÊN

32. Hợp tác xã dịch vụ sản xuất chế biến nông lâm nghiệp Hợp Hòa

page21.9. HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ SẢN XUẤT CHẾ BIẾN NÔNG LÂM NGHIỆP HỢP HÒA

33. Hợp tác xã nông nghiệp sen quê Bác

page2.4. HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SEN QUÊ BÁC

34. Hợp tác xã trà Đức An (trà thảo mộc Tuệ An)

page4.17. HỢP TÁC XÃ TRÀ ĐỨC AN (TRÀ THẢO MỘC TUỆ AN)

35. HTX Chế biến nông sản Lụa Vy

page13.5. HTX CHẾ BIẾN NÔNG SẢN LỤA VY

36. HTX SX cây dược liệu Lựu Chanh xã Trường Sơn

page1.3. HTX SX CÂY DƯỢC LIỆU LỰU CHANH

Last updated