13.9. HỘ KINH DOANH HỨA VĂN THU

Địa chỉ: Thôn Pán Pen, xã Minh Khai, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Miến dong Minh Khai

Last updated