13.3. HỘ KINH DOANH CHU THỊ HẠNH

Địa chỉ: Số 12 đường 13/10 khu 1, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Thạch Chu Hạnh

Last updated