8.2. CƠ SỞ SẢN XUẤT MACCA MINH QUANG GIA LAI

Địa chỉ: Thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất các sản phẩn từ hạt Macca

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Hạt Macca sấy…

Last updated