3.6. CÔNG TY TNHH KINH DOANH NƯỚC MẮM HUỲNH KHOA

Địa chỉ: Địa chỉ: Xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến thủy sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Nước mắm Huỳnh Khoa

Last updated