(1050) Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

Với sản phẩm tiêu biểu có thể kể đến như: Sữa tươi; sữa chua;...

Quý khách có thể tham khảo các thương hiệu sau:

1. Công ty cổ phần sữa và giống bò sữa Mộc Bắc

page7.2. CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VÀ GIỐNG BÒ SỮA MỘC BẮC

2. HTX nông nghiệp tổng hợp chăn nuôi và thương mại Khánh Phát

page8.6. HTX NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP CHĂN NUÔI VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH PHÁT

Last updated