8.5. CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HXC

Địa chỉ: Xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất thực phẩm

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Bột chiên, nước sốt

Last updated