11.4. CHI NHÁNH CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MINH TRUNG VIỆT NAM TẠI HÒA BÌNH

Địa chỉ: KCN Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Cháo sen bát bảo Minh Trung, các sản phẩm chè cháo các loại gạo và cà phê

Last updated