4.7. HỘ KINH DOANH NÔNG SƠN

Địa chỉ: Xã Phúc Sen, Quảng Hòa, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực hoạt động: Cơ khí

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Sản phẩm đúc rèn (dao nông cụ cầm tay)

Last updated