20.3. HỢP TÁC XÃ CHÈ HẢO ĐẠT

Địa chỉ: Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên,Tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Các sản phẩm từ chè

Last updated