1.1. CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ AN PHÁT

Địa chỉ: Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: các sản phẩm sản xuất từ gạo.

Last updated