4.3. HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN TÂN VIỆT Á

Địa chỉ: Tổ 10, phường Sông Hiển, TP Cao Bằng

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Miến dong phía đén

Last updated