2.3 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC LIỆU BẮC HÀ

Địa chỉ: Thôn Nam Đội Thân, Xã Nông Thượng, Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

Lĩnh vực hoạt động: sản xuất công nghệ chế biến nông sản thực phẩm

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: các sản phẩm thiên nhiên làm từ dược liệu

Last updated