8.6. HTX NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP CHĂN NUÔI VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH PHÁT

Địa chỉ: Xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến sữa

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Sữa tươi, sữa chua, …

Last updated