7.3. CÔNG TY TNHH MÂY TRE XUẤT KHẨU NGỌC ĐỘNG HÀ NAM

Địa chỉ: CCN Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực hoạt động: Thủ công mỹ nghệ

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ mây, tre

Last updated