19.4. HTX DỆT ĐŨI NAM CAO

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Tính, thôn Nam Đường Đông, Xã Nam Cao, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

Lĩnh vực hoạt động: Thủ công mỹ nghệ

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Đũi, sản phẩm từ đũi

Last updated