12.4. CÔNG TY TNHH THÀNH YÊN

Địa chỉ: 53 Tô Hiệu, Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Dưa chuột bao tử đóng hộp, vải đóng hộp

Last updated