16.27. CÔNG TY TNHH VẠN HOA

Địa chỉ: Cụm công nghiệp, Thị trấn Thịnh Long, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến, sản xuất và kinh doanh Thủy sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Nước mắm , mắm tôm

Last updated