1.8. HKD CƠ SỞ TƯỜNG VY

Địa chỉ: Ấp Phú Nhứt, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Đũa ăn gỗ thốt nốt

Last updated