3.3. HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HIỂU PHÁT

Địa chỉ: Xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến thủy sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Tôm khô

Last updated