16.14. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU HẢI HẬU

Địa chỉ: Xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Trà túi lọc

Last updated