7.3. CÔNG TY TNHH VƯỜN NHÀ MÌNH

Địa chỉ: Xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Dầu, bột trái cây chùm ngây

Last updated