8.25. CƠ SỞ THÊU NGUYỄN VĂN HẠNH

Địa chỉ: Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực hoạt động: Thủ công mỹ nghệ

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Thêu ren

Last updated