16.10. HTX KINH DOANH DỊCH VỤ LIÊN MINH

Địa chỉ: Xã Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến nông sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Miến dong

Last updated