(3011) Đóng tàu và cấu kiện nổi

Với sản phẩm tiêu biểu có thể kể đến như: vỏ lãi; xuồng; chẹt;...

Quý khách có thể tham khảo doanh nghiệp sau:

1. Hộ kinh doanh Phạm Văn Khoa

Last updated