16.7. HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN PHÚC

Địa chỉ: Thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến thuỷ sản

Gian hàng ảo của công ty:

Sản phẩm tiêu biểu: Nước mắm, mắm cáy…

Last updated