(1312) Sản xuất vải dệt thoi

Ngành ...

Với sản phẩm tiêu biểu có thể kể đến như: Lụa, vải thổ cẩm,...

Quý khách có thể tham khảo các thương hiệu sau:

1. Hộ kinh doanh Lê Thanh Sơn

page7.7. HỘ KINH DOANH LÊ THANH SƠN

2. Hộ kinh doanh Phạm Văn Hoạt

page7.8. HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN HOẠT

3. Hợp tác xã du lịch, dệt lụa Hồng Tiến Nha Xá

page7.1. HỢP TÁC XÃ DU LỊCH SINH THÁI DỆT LỤA HỒNG TIẾN NHA XÁ

Last updated